wat er ook is,

Wat er ook is , in deze coronacrisis. Het is niet gemakkelijk in deze tijd als je afgescheiden moet leven van die je lief zijn. Of wanneer je iemand verliest aan het coronavirus. Alle mensen die zich dag en nacht inzetten voor verzorging van de zieken. De vele vrijwilligers die hand en spandiensten verrichten bij buren, of ouderen die niet naar, buiten kunnen. Maar er is meer, het virus is er niet zomaar, het heeft een boodschap voor ons. We komen voor uitdagingen te staan, in de relaties omdat we veel meer samen zijn en er geen vluchten meer is in activiteiten. We leren onszelf beter kennen, de ander beter kennen. We mogen nieuwe keuzes maken , iedere keuze doet ertoe, ga ik nog met het vliegtuig op vakantie? Welk voedsel koop ik, waar voed ik me mee? We genieten meer van de natuur, die er nu wel bij vaart, omdat het minder vervuilt wordt. We mogen meer vanuit ons hart gaan leven, echt in verbinding staan met de ander. Het gaat allemaal niet vanzelf, maar we krijgen de gelegenheid eraan te werken. Durft u / jij het aan?