Tijd

Tijd hebben

Tijd nemen

Tijd geven

Tijdloos

Tijd uit de tijd zijn.

Tijd schenken aan.

Tijd nemen voor jezelf.

Dat doe je als je deelneemt aan mijn bezinningsdagen.

Ruimte nemen, rust krijgen, stilte ervaren.

Een dag in de tijd, uit de tijd.